Αλωνιάτης Γιώργος
Αλουμινοκατασκευές
Στρατώνος 5, Νέα Λάμψακος, 34100
τηλ: 2221079161, 6936161909 , 6972253673