Αρχικά θα πρέπει να γίνει αντιληπτό και κατανοητό από όλους οτι δεν υπάρχει κούφωμα το οποίο παρέχει απόλυτη ασφάλεια και δεν μπορεί να παραβιαστεί. Όταν αναφερόμαστε σε αντίσταση κουφωμάτων σε διάρρηξη εννοούμε πόσο χρόνο θα αντέξει ένα κούφωμα μέχρι να εισέλθει ο υποψήφιος διαρρήκτης από αυτό. Η συμπεριφορά ενός κουφώματος καθορίζεται από το χρόνο (σε λεπτά), αλλά και τα εργαλεία που απαιτούνται για να παραβιαστεί. Τα παλαιότερα κουφώματα δεν είχαν προδιαγραφές ασφάλειας γιατί δεν υπήρχε ανάγκη και αντίστοιχη ζήτηση από το αγοραστικό κοινό. Κλασικά παραδείγματα τέτοιων κατασκευών είναι τα παλαιά ξύλινα κουφώματα. Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων διαρρήξεων, τα τελευταία έτη οι απαιτήσεις ασφάλειας στα κουφώματα έχουν αυξηθεί και πλέον αποτελούν σημαντικό παράγοντα που διαμορφώνει την τελική απόφαση των καταναλωτών.

Εάν λοιπόν επιλέγουμε να τοποθετήσουμε ανοιγόμενο κούφωμα, θα πρέπει να προτιμήσουμε να περιλαμβάνει μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων, τα οποία μπαίνουν περιμετρικά μεταξύ του φύλλου και της κάσας. Επίσης, τα συρόμενα κουφώματα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικές κλειδαριές. Πέρα από τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες, είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο για την ασφάλεια του σπιτιού να γίνει σωστή επιλογή της πόρτας εισόδου καθώς είναι το κύριο σημείο παραβιάσεων σε διαρρήξεις.

Είναι επομένως σημαντικό να προτιμήσουμε μία πόρτα ασφαλείας, όπως οι πόρτες αλουμινίου, οι οποίες εμποδίζουν την πρόσβαση των διαρρηκτών. Όχι όμως οποιαδήποτε πόρτα αλουμινίου… Θα πρέπει να προτιμήσουμε τη συνεπίπεδη πόρτα αλουμινίου, δηλαδή με κολλητή λαμαρίνα, καθώς παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με μία πόρτα με απλό πάνελ. Μία πόρτα με πάνελ παραβιάζεται πολύ εύκολα με έναν λοστό και μία πολύ δυνατή κλοτσιά…. Ενώ στη περίπτωση της συνεπίπεδης πόρτας, χρειάζεται ο διαρρήκτης να παραβιάσει την πόρτα στο σημείο της εσοχής μεταξύ του φύλλου και της κάσας, πράγμα το οποίο θα πάρει πολύ χρόνο.

Τέλος, οι πόρτες ασφαλείας πρέπει να έχουν πάντα κλειδαριές ασφαλείας πολλαπλών σημείων. Επίσης, σε περίπτωση που η πόρτα σας περιλαμβάνει σταθερό τμήμα ή φεγγίτη, θα πρέπει το τζάμι να είναι triplex ασφαλείας ώστε να σπάει πολύ δύσκολα.

Συμβουλές σχετικά με την αντίσταση κατά της κλοπής

  • Το 42% των δοκιμασμένων εισβολών εμποδίζεται επί του παρόντος από μηχανικές συσκευές ασφαλείας.
  • Η σωστή χρήση των συσκευών πρέπει να αποτελεί την Νο. 1 προτεραιότητα για τους χρήστες: τα εξαρτήματα τα οποία είναι ανθεκτικά σε διαρρήξεις μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους εφόσον είναι κλειστά και κλειδωμένα. Ένα κεκλιμένο παράθυρο εξακολουθεί να είναι ένα ανοιχτό παράθυρο για τους λόγους αντοχής σε διαρρήξεις
  • Οι πόρτες και οι λαβές παραθύρων που κλειδώνουν θα πρέπει να κλειδώνονται. Το κλειδί πρέπει επίσης να αφαιρεθεί, για να αποφευχθεί ο χειρισμός από την εξωτερική.
  • Ένα παράθυρο κατηγορίας RC 2 με λαβή παραθύρου που κλειδώνει και ένα γυαλί ασφαλείας στο εσωτερικό του έχει και οφέλη όσον αφορά και την ασφάλεια των παιδιών.
  • Με εξαρτήματα ανθεκτικά σε διαρρήξεις, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της σωστής εγκατάστασης και συναρμολόγησης, καθώς και στην προσαρμογή του εξοπλισμού ακριβώς στη σωστή ρύθμιση.
  • Ιδανικά, λάβετε υπόψη τις εκτιμήσεις αντίστασης κατά της κλοπής ήδη από το στάδιο σχεδιασμού και χρησιμοποιήστε δοκιμασμένα πιστοποιημένα εξαρτήματα.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ακόμη και σήμερα τα περισσότερα κουφώματα βρίσκονται στη κλάση 1 ή 2 ενώ σπανιότερα βρίσκουμε κουφώματα της κλάσης 3 ή 4. Οι πόρτες ασφαλείας βέβαια παρέχουν καλύτερες επιδόσεις και συχνά κατατάσσονται στις κλάσεις 3 ή 4. Για την επιβεβαίωση της κλάσης κατάταξης το κούφωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου Φορέα (εργαστηρίου), το οποίο έχει διεξάγει την απαραίτητη δοκιμή και έχει κατατάξει το κούφωμα σε μία από τις ανωτέρω κλάσεις. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδίδονται στον καταναλωτή μαζί με τη σχετική Δήλωση Επιδόσεων.